Werving voor Opleiding Politie & Justitie

nieuwsbericht van 7 feb. 2018

Leerstoel Politie en Justitie

De leerstoel Politie en Justitie in de Benelux verwezenlijkt een doelstelling die het BeNeLux-Universitair Centrum zich heeft gesteld: het stimuleren van de kwaliteit van de samenleving als einddoel mede in het kader van de toegepaste menswetenschappen.

De voorzitter van de leerstoel, minister mr. F. Korthals Altes, oud-minister van justitie, beschrijft de leerstoel als volgt.
“Veiligheid, rechtsbescherming en rechtshandhaving zijn thema’s die momenteel sterk in de belangstelling staan. Criminaliteit, onveiligheid en verstoringen van de openbare orde… Lees verder

Leergang Politie en Justitie

Vanuit de Leerstoel is de Nederlands-Belgische postgraduate Leergang ontwikkeld voor leidinggevenden in de keten van handhaving, opsporing en vervolging in de EU. De leergang is een theoretisch-praktische postgraduate opleiding in de vorm van colleges, practica, intervisie en werkbezoeken, gegeven door hoogleraren, docenten en praktijkmensen uit Nederland, België en Luxemburg.

Deze deeltijdse opleiding van één jaar wordt afgerond met het schrijven van een scriptie over het onderzoeksproject uit het eigen werkveld, dat gepresenteerd en verdedigd wordt ten overstaan van de examencommissie.

Meer info over beiden:  Website B.U.C.