Toen ik zelf te maken kreeg met uitval door ziekte, werd ik geconfronteerd met de Ziektewet, met re-integratie en alle poespas eromheen. In dat hele proces had ik behoefte aan iemand die duidelijkheid kon geven over de regelgeving en die mij een steuntje in de rug kon bieden. Tegelijkertijd hoorde ik de verhalen van ‘de andere kant’: de werkgevers, de bedrijfsartsen, de huisartsen. Ook hier was behoefte aan duidelijkheid en ondersteuning, vooral als het om de complexe dossiers ging. Vanuit mijn achtergrond in mens en arbeid had ik de expertise (en de diploma’s) in huis om juist die vraag in te vullen. In 2009 ging ik aan de slag met Veldman Consulting.

MKB
Ik ben zo’n beetje opgegroeid in het MKB-bedrijf van mijn ouders. Daardoor snap ik heel goed wat er speelt in het MKB, zeker als het gaat om de mensen die er werken. Ik wil uit mensen halen wat erin zit, zeker bij diegenen die om wat voor reden dan ook tijdelijk, langdurig of permanent beperkt zijn in hun werk. Ik kijk niet naar problemen of beperkingen, maar naar oplossingen en mogelijkheden. Ik zie geen nummers en dossiers, ik zie mensen.

Mensen
Kwetsbare mensen adviseer ik op het gebied van sociale verzekeringen. Als in de beoordeling van arbeidsvermogen iets misgaat, onderzoek ik wát er precies niet goed gaat en ik probeer het te herstellen door bijvoorbeeld bezwaar aan te tekenen. Ik ga mee naar gesprekken met verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en zelfs naar de hoorzittingen van het UWV. Soms is het mogelijk meteen al betrokken te worden bij de beoordeling van arbeidsvermogen; in dat geval kan ik met mijn kritische blik en persoonlijke begeleiding veel problemen voorkómen.

Ideale combinatie
Wat mij in mijn werk enorm helpt is mijn jarenlange interesse in wetenschap, bewustzijnsonderzoek en parapsychologie. Sinds 1984 ben ik verbonden aan de Dutch Society for Psychical Research SPR en neem ik samen met andere leden in de Kring Brabant-Zeeland initiatieven dit vakgebied verder te verkennen. Daarnaast woon ik de academische zittingen van het Benelux Universitair Centrum bij, waar mensbegeleiders vanuit de Benelux elkaar ontmoeten.

Kwalificaties
Had ik het over diploma’s? Deze kwalificaties heb ik in huis:

  • HBO personeelswerk
  • SRA registerarbeidsdeskundige
  • Leadauditor persoons- en managementsysteemcertificatie
  • SRAO arbeids- en organisatiedeskundige (initieel)
  • Psycholoog master (Salt Lake City, Antwerpen)
  • Middelbaar veiligheidskundige

VISIE, MISSIE EN KERNWAARDEN

Visie: levenskunst
Wie het tegenwoordig over werk en werknemers heeft, kan niet om de uitdrukking ‘duurzame inzetbaarheid’ heen. Door de krapte op de arbeidsmarkt is vervroegd stoppen met werken meestal geen optie; zelfs de pensioenleeftijd is al opgerekt. Iedereen is nodig om al dat werk in Nederland te doen.
Hoe ga je om met die druk? Is de balans tussen werk en persoonlijk leven nog wel te vinden, als we steeds opnieuw worden uitgedaagd; als het leven en ons werk soms (te) veel van ons vergt?
Levenskunst is de unieke manier waarop iemand balans in zijn leven houdt en doelen realiseert op het gebied van relatie, werk en persoonlijke ontwikkeling. Levenskunst kun je leren. Daarmee kun je ook leren de balans in het leven (terug) te vinden. Met het juiste mentale gereedschap en een goede voorbereiding lukt het om levensvraagstukken te lijf te gaan. Dat is altijd beter dan de dingen passief over je heen te laten komen en achteraf puin te moeten ruimen. Ik leer mensen zelf de regie over hun leven te nemen, zodat ze hun eigen probleemoplosser worden. Duurzame inzetbaarheid begint met zelfredzaamheid.

Missie: hulp bij werken aan jezelf
Wie lang wil werken moet vitaal, geïnspireerd en gemotiveerd zijn. Dat vraagt om een actieve houding en de constante ontwikkeling van competenties en vaardigheden. Blijven werken aan jezelf is niet altijd even makkelijk. De mensen die ik begeleid geef ik de gereedschappen om knelpunten in hun ontwikkeling aan te pakken.

Kernwaarden: gezond werken en leren
Maatwerk, duidelijkheid, resultaat. Ieder mens is anders, en iedere situatie is anders. Daarom lever ik maatwerk voor iedereen die ik als buddy of coach begeleid. Ik breng duidelijkheid in complexe zaken en richt mij op het resultaat. Ik ga een duurzame relatie aan die gebaseerd is op wederzijds respect en vertrouwen. Ik ben betrokken bij wat ik doe en bij de mensen die ik begeleid. Ik voel aan wat iemand wil, ik anticipeer daarop en denk mee. Ik kom ook ongevraagd met advies en ideeën. Gezond werken en leren, met plezier en toewijding: dat staat voor mij voorop.