Links

Beroepsverenigingen

Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA)

Nederlandse Vereniging van Arbeidskundigen (NVvA)

De NVvA richt zich als beroepsvereniging op de professionalisering en profilering van arbeidsdeskundigen. De vereniging zorgt voor de ontwikkeling van het beroep en geeft kaders voor bewaking van normen en waarden bij de beroepsuitoefening. De NVvA signaleert wijzigingen in wetgeving en beleid en volgt de ontwikkeling van het vakgebied. Zij maakt duidelijk wat arbeidsdeskundigen te bieden hebben.
Flyer arbeidsdeskundigen

Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA)

Stichting Registratie Arbeidskundigen (SRA)

Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) bewaakt en bevordert de kwaliteit van het gedrag van arbeidsdeskundigen. Ton Veldman is geregistreerd bij de SRA, en oefent al tien jaar klachtenvrij het vak uit. Ook alle beroepszaken zijn door hem met succes gevoerd.

Interessegebieden

Dutch Society for Psychical Research

SPR (Society for Psychical Research) is de verzamelnaam voor een aantal studiekringen in diverse landen die zich richten op de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek naar wat in bredere kring “paranormale verschijnselen” wordt genoemd.

B.U.C.

Het Benelux-Universitair-Centrum® (B.U.C.) is, ter bevordering van de samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg, actief op het gebied van educatie, wetenschap, cultuur en humaniteit. Het realiseert daartoe opleidingen, studie en onderzoek, seminars, symposia, conferenties, publicaties.
Een internationaal college van hoogleraren en docenten verzorgt er postgraduate-opleidingen voor professionals in de Benelux. Deze professionals komen uit verschillende sectoren binnen de overheid, zoals politie, justitie, krijgsmacht, gezondheidszorg, onderwijs en cultuur, en uit verschillende takken van het bedrijfsleven. Het Benelux-Universitair Centrum vormt de koepel van meerdere instellingen en samenwerkingsverbanden in de Benelux-landen.

Organisatie

De non-profitstichting BeNeLux-Universitair Centrum / Foundation BeNeLux-University is in 1988 opgericht. De Stichting wil bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van de samenleving in de Benelux, in het perspectief van de Europese integratie. Zij is onafhankelijk, selfsupporting en idealistisch van aard, en vormt met haar instellingen een samenwerkingsverband in de Benelux, wat ook tot uitdrukking komt in de organisatie.
Stichtingsvoorzitter is prof. dr. Anton van der Geld; voorzitter van de Kring zijn minister prof. Mark Eyskens en oud-minister dr. Willem van Eekelen; vicevoorzitter van de Kring is vml. adjudant-generaal van de koning Henk Morsink.
Bijzonder raadsheer zijn: de ambassadeur van België Chris Hoornaert, de ambassadeur van Luxemburg Pierre-Louis Lorenz, prins Charles-Louis de Merode en minister van staat mr. Jaime Saleh. Coördinator van het College van Laureaten is oud-premier Jan Peter Balkenende.
Beschermheer zijn: Herman Achille graaf Van Rompuy, ere-president van de Europese Raad en prof. mr. Pieter van Vollenhoven, lid van de Nederlandse Koninklijke Familie.
Beschermvrouwe is: H.K.H. prinses Lea van België.

Die Parapsychologische Beratungsstelle

Die Parapsychologische Beratungsstelle bietet ein umfassendes Beratungsangebot für Menschen, die ungewöhnliche, paranormale, okkulte oder unerklärliche Erfahrungen gemacht haben und kompetente Gesprächspartner brauchen oder Hilfestellung für den Umgang mit ihren Erfahrungen benötigen. Gleichzeitig berät und informiert die Parapsychologische Beratungsstelle auf wissenschaftlicher Basis über alle Angebote des Marktes der alternativen Heilmethoden und von esoterischen Anbietern.

Die Parapsychologische Beratungsstelle wurde 1989 von der “Wissenschaftlichen Gesellschaft zur Förderung der Parapsychologie e.V.” (WGFP) in Freiburg eingerichtet, um auf dem Gebiet der Parapsychologie / ungewöhnliche Erfahrungen gezielte und sachgerechte Aufklärung zu betreiben.

Adresse: Parapsychologische Beratungsstelle
Hildastraße 64
79102 Freiburg i. Br. Telefon: 07 61 / 77 202

Öffnungszeiten: Mo, Di, Fr 9.30 Uhr – 13.00 Uhr,Mi, Do 9.30 Uhr – 18.00 Uhr Für Einzelgespräche empfiehlt es sich, vorher einen Termin zu vereinbaren.
Dafür bitten wir Sie um eine Spende in Höhe Ihres Ermessens. Richtwert: 40 €/Std.