Oplossingen in complexe situaties
home-tekst

Veldman Consulting werkt voor arbodiensten die arbeidsdeskundige onderzoeken aanbieden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Arbeidsdeskundig onderzoek
Met arbeidsdeskundig onderzoek wordt onderzocht of

  1. het eigen werk passend passend is;
  2. het eigen werk structureel aan te passen is;
  3. er passend werk bij de eigen werkgever is;
  4. er mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn om werknemer naar passend werk te begeleiden.

Meestal vindt het onderzoek een jaar na de eerste ziektedag (rond de eerstejaarsevaluatie), maar het kan onder bepaalde omstandigheden eerder gedaan worden.

De regelgeving rond arbeidsdeskundig onderzoek maakt het proces al snel ingewikkeld. Daarom is het verstandig dit door een arbeidsdeskundige te laten doen. Veldman Consulting voert dit onderzoek op vakkundige wijze uit. Het voordeel van een flexibel in te zetten arbeidsdeskundige is dat achterstanden in de planning kunnen worden weggewerkt zonder de vaste bezetting van arbeidsdeskundigen meer te belasten. Een ander voordeel is dat een arbeidsdeskundige van buiten niet vastzit aan een volle planning. Hij kan direct ingezet worden.

Vragen?
Wilt u weten wat Veldman Consulting voor u kan betekenen? Neem contact met mij op. Ik beantwoord graag al uw vragen.

De volgende organisaties zijn de afgelopen jaren onderzocht: