foto-aktueel


Nieuwsberichten van Veldman Consulting

We houden u graag op de hoogte van actuele feiten en nieuwtjes die met ons bedrijf te maken hebben .
Kies een onderwerp aan de rechterzijde van deze webpagina om de volledige artikelen te lezen.


Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie

zaterdag 12 oktober 2019


Spirituality in Mental Health 2019


symposium over het belang van spiritualiteit
voor een geestelijk gezond leven


Ons jaarlijkse symposium is uitgegroeid tot een inspirerend platform voor kennisoverdracht, ontmoeting en dialoog. Daarin staat uitwisseling over actuele ontwikkelingen en verdiepend onderzoek in het transpersoonlijke werkveld centraal.
Bij spiritualiteit gaat het in de eerste plaats om ervaringen waaraan men in levensbeschouwelijk opzicht zingevende betekenissen toedicht. Ze zijn aanwezig in kunst, wetenschap, filosofie, en religie. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat deze ervaringen massaal voorkomen. Voor het individu kunnen ze bijdragen aan een geestelijk gezond leven, maar kunnen dit ook ontregelen. Daarom vraagt het verband tussen spiritualiteit en geestelijke gezondheid erom aan de orde gesteld te worden in een medisch-wetenschappelijke context. De Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie beoogt met haar jaarlijkse symposium Spirituality in Mental Health hieraan een bijdrage te leveren.
aan de orde komen:
• spiritualiteit en geestelijke gezondheid
• spiritualiteit wetenschappelijk onderzocht
• spirituele ervaringen (zingeving versus pathologie)
• spiritualiteit als maatschappelijk fenomeen
• spiritualiteit in de therapeutische setting
Programma


Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA)

Najaarscongres AKC en NVvA: Werken met mogelijkheden


Donderdag 8 november vond het Najaarscongres “Werken met Mogelijkheden” van het Arbeidskundig Kennis Centrum (AKC)en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) plaats. De presentaties van deze dag vindt u hieronder.
 
Programma
Langer gezond werken, ook voor kwetsbare groepen?, door Suzan Robroek
Robots en AI en de toekomst van werk, door Robert Went
Stuk uit De Groene van deze week
De blinde hoek van een Chronisch Zieke, door Tamara Bijleveld
People Matter! Don’t automate, autonomate!, door Johan Smeyers
Doorwerken met een chronische aandoening en managen van verwachtingen, door Jan D. Verhoeven
Technologie als hulpmiddel, door Ronald Blok
Aan het werk met Niet Aangeboren Herstenletsel, door Carly Bettings
Exoskeletten ondersteunend bij arbeid, door Linda ten Katen-Stigter
Leren van een Paralympisch kampioen, door Jetze Plat


 

Academische Zitting met de uitreiking van de BeNeLux-Europa Prijs 5 juni 2018


Aan de ambassadeurs van resp. België, Nederland en Luxemburg: Z. Exc. Chris Hoornaert, H. Exc. Maryem van den Heuvel en Z. Exc. Jean-Marc Hoscheit.
Toespraak Staatsminister prof. dr. Mark Eyskens, hoofdtitularis B.U.C.: “De Benelux: een hefboom van welk Europa …?”
Informele diner met o.a. oud-premier Jan-Peter Balkenende, coördinator van het Erecollege van laureaten
Arbeidsdeskundige Ton Veldman, Regiocoördinator BA&O ZONL Miriam Meertens en Prof. Dr. A.M.C. (Anton) van der Geld
Impressie BeNeLux-Europa Prijs in The Art of Living 2018


 

Hierbij de presentaties van Spirituality in Mental Health 2018

Presentatie Hans Gerding

Presentatie André van der Braak

Presentatie Kim Kuypers

Presentatie Arjan Lelivelt

Presentatie Hans van den Muijzenberg

Bekijk de folderAcademische Zitting met de uitreiking van de BeNeLux-Europa Prijs 5 juni 2018

Aan de ambassadeurs van resp. België, Nederland en Luxemburg: Z. Exc. Chris Hoornaert, H. Exc. Maryem van den Heuvel en Z. Exc. Jean-Marc Hoscheit.

Toespraak Staatsminister prof. dr. Mark Eyskens, hoofdtitularis B.U.C.:  “De Benelux: een hefboom van welk Europa …?”

Informele diner met o.a. oud-premier Jan-Peter Balkenende, coördinator van het Erecollege van laureaten

Arbeidsdeskundige Ton Veldman, Regiocoördinator BA&O ZONL Miriam Meertens en Prof. Dr. A.M.C. (Anton) van der Geld


 

Het Benelux-Universitair-Centrum® (B.U.C.) is, ter bevordering van de samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg, actief op het gebied van educatie, wetenschap, cultuur en humaniteit. Het realiseert daartoe opleidingen, studie en onderzoek, seminars, symposia, conferenties, publicaties.
Een internationaal college van hoogleraren en docenten verzorgt er postgraduate-opleidingen voor professionals in de Benelux. Deze professionals komen uit verschillende sectoren binnen de overheid, zoals politie, justitie, krijgsmacht, gezondheidszorg, onderwijs en cultuur, en uit verschillende takken van het bedrijfsleven. Het Benelux-Universitair Centrum vormt de koepel van meerdere instellingen en samenwerkingsverbanden in de Benelux-landen.

 

Organisatie

De non-profitstichting BeNeLux-Universitair Centrum / Foundation BeNeLux-University is in 1988 opgericht. De Stichting wil bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van de samenleving in de Benelux, in het perspectief van de Europese integratie. Zij is onafhankelijk, selfsupporting en idealistisch van aard, en vormt met haar instellingen een samenwerkingsverband in de Benelux, wat ook tot uitdrukking komt in de organisatie.
Stichtingsvoorzitter is prof. dr. Anton van der Geld; voorzitter van de Kring zijn minister prof. Mark Eyskens en oud-minister dr. Willem van Eekelen; vicevoorzitter van de Kring is vml. adjudant-generaal van de koning Henk Morsink.
Bijzonder raadsheer zijn: de ambassadeur van België Chris Hoornaert, de ambassadeur van Luxemburg Pierre-Louis Lorenz, prins Charles-Louis de Merode en minister van staat mr. Jaime Saleh. Coördinator van het College van Laureaten is oud-premier Jan Peter Balkenende.
Beschermheer zijn: Herman Achille graaf Van Rompuy, ere-president van de Europese Raad en prof. mr. Pieter van Vollenhoven, lid van de Nederlandse Koninklijke Familie.
Beschermvrouwe is: H.K.H. prinses Lea van België.

 

Uitnodiging 8 juni 2018 Stadhuis Eindhoven

Invitation 8 juni 2018 City Hall Eindhoven


Werving voor Opleiding Politie & Justitie

nieuwsbericht van 7 feb. 2018

Leerstoel Politie en Justitie

De leerstoel Politie en Justitie in de Benelux verwezenlijkt een doelstelling die het BeNeLux-Universitair Centrum zich heeft gesteld: het stimuleren van de kwaliteit van de samenleving als einddoel mede in het kader van de toegepaste menswetenschappen.

De voorzitter van de leerstoel, minister mr. F. Korthals Altes, oud-minister van justitie, beschrijft de leerstoel als volgt.
“Veiligheid, rechtsbescherming en rechtshandhaving zijn thema’s die momenteel sterk in de belangstelling staan. Criminaliteit, onveiligheid en verstoringen van de openbare orde… Lees verder

Leergang Politie en Justitie

Vanuit de Leerstoel is de Nederlands-Belgische postgraduate Leergang ontwikkeld voor leidinggevenden in de keten van handhaving, opsporing en vervolging in de EU. De leergang is een theoretisch-praktische postgraduate opleiding in de vorm van colleges, practica, intervisie en werkbezoeken, gegeven door hoogleraren, docenten en praktijkmensen uit Nederland, België en Luxemburg.

Deze deeltijdse opleiding van één jaar wordt afgerond met het schrijven van een scriptie over het onderzoeksproject uit het eigen werkveld, dat gepresenteerd en verdedigd wordt ten overstaan van de examencommissie.

Meer info over beiden:  Website B.U.C.


Wil jij nu eens iemand die echt naar je luistert en je leert hoe jij jouw uitdagingen in jouw leven tegemoet treedt?

Die zijn er echt hoor !!

Lees meer!