foto-aktueel


Nieuwsberichten van Veldman Consulting

We houden u graag op de hoogte van actuele feiten en nieuwtjes die met ons bedrijf te maken hebben .
Kies een onderwerp aan de rechterzijde van deze webpagina om de volledige artikelen te lezen.


 

Veldman Consulting schakelt Inter Focus Intercultureel Expertisebureau graag in als er vraagstukken zijn bij de gevalsbehandeling Wet Verbetering Poortwachter.

Bijvoorbeeld als er een interventie voor begeleiding wordt geadviseerd door de arbeidsdeskundige anders dan die van het 2e spoor begeleiding, zoals persoonlijke coaching vanuit een culturele invalshoek.

Dat betekent dat naast de wettelijke regelingen, zoals re-integreren in ander werk dan bij de eigen werkgever er aandacht gegeven wordt aan het persoonlijke proces waarin een arbeidsongeschikte werknemer zich bevindt om zijn doelen te halen (bijv. nieuw werk).


Wil jij nu eens iemand die echt naar je luistert en je leert hoe jij jouw uitdagingen in jouw leven tegemoet treedt?

Die zijn er echt hoor !!

Lees meer!


B.U.C.- Leerstoel Duurzame Samenleving: B.U.C.- studieadviseur Ton Veldman en genodigden van het B.U.C. met prof. Anton van der Geld

Nieuws van studieadviseur Ton Veldman over de BUC- praktijkleerstoel Duurzame Samenleving

Als opvolger van de BUC-Leerstoel ‘Mens en Arbeid’ is door prof. Anton van der Geld opgericht de BUC-praktijkleerstoel ‘Duurzame Samenleving’ (2019).

Het is een brede praktijk Leerstoel van het BeNeLux-Universitair Centrum en is gericht op de ontwikkeling van een duurzame samenleving. De aandacht is daarbij gericht op de menselijke factor in alles om ons heen en op het verhogen van de kwaliteit van leven. ‘De Leerstoel vormt een schakel tussen theorie en praktijk door wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen te evalueren en te integreren’

Titularissen van de praktijkleerstoel die met hun onderwerpen en voordracht een brug vormen tussen theorie en praktijk:

 • staatsminister prof. Mark Eyskens: ‘Wat gebeurt er in onze samenleving, wetenschappelijk en technologisch, en hoe is die verandering om te zetten in echte vooruitgang?’
 • oud-premier prof. Jan Peter Balkenende: ‘Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.’
 • oud-minister van Econ. Zaken Maria van der Hoeven: ‘Duurzaamheid van de energievoorziening als voorwaarde voor onze sociaal-economische ontwikkeling en toekomst.’
 • academisch adviseur B.U.C. prof. dr. Guus van Heck: ‘Cultuur, kunst, identiteit in een veranderende samenleving.’
 • oud-gedeputeerde Bert Pauli: ‘De wereldwijde behoefte aan voedsel en energie vraagt om duurzame innovatie op talrijke terreinen. Wie heeft de dirigeerstok in de hand?’
 • voorzitter B.U.C. prof. dr. Anton van der Geld: ‘Bewust leven – We hebben alles, behalve tijd.’
 • havenambassadeur van Antwerpen Marc Van Peel: ‘Leven van het water: duurzame havens en watererfgoed.’
 • ere-ambassadeur Thomas Antoine, ‘De bijdrage van de Benelux Unie aan een duurzame samenleving.’
 • gouverneur van Antwerpen Cathy Berx: ‘Circulaire economie en Vlaams-Nederlandse projecten.’
 • honorair titularis Aad Ouborg: ‘Anders ondernemen.’
 • ook voordrachten vanuit de Raad van Advies: prof. dr. Jan De Groof, dr. Nout Wellink, mr. Tjibbe Joustra, dr. Jan Boelhouwer, mr. Paul Russell, prof. dr. Jan Watse Fokkens, minister van staat mr. Jaime Saleh

Zie voor verdere informatie: http://www.benelux-universitair-centrum.org/leerstoel-duurzaamheid