Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie

zaterdag 12 oktober 2019

Spirituality in Mental Health 2019

symposium over het belang van spiritualiteit
voor een geestelijk gezond leven

Ons jaarlijkse symposium is uitgegroeid tot een inspirerend platform voor kennisoverdracht, ontmoeting en dialoog. Daarin staat uitwisseling over actuele ontwikkelingen en verdiepend onderzoek in het transpersoonlijke werkveld centraal.
Bij spiritualiteit gaat het in de eerste plaats om ervaringen waaraan men in levensbeschouwelijk opzicht zingevende betekenissen toedicht. Ze zijn aanwezig in kunst, wetenschap, filosofie, en religie. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat deze ervaringen massaal voorkomen. Voor het individu kunnen ze bijdragen aan een geestelijk gezond leven, maar kunnen dit ook ontregelen. Daarom vraagt het verband tussen spiritualiteit en geestelijke gezondheid erom aan de orde gesteld te worden in een medisch-wetenschappelijke context. De Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie beoogt met haar jaarlijkse symposium Spirituality in Mental Health hieraan een bijdrage te leveren.
aan de orde komen:
• spiritualiteit en geestelijke gezondheid
• spiritualiteit wetenschappelijk onderzocht
• spirituele ervaringen (zingeving versus pathologie)
• spiritualiteit als maatschappelijk fenomeen
• spiritualiteit in de therapeutische setting
Programma