Het Benelux-Universitair-Centrum® (B.U.C.) is, ter bevordering van de samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg, actief op het gebied van educatie, wetenschap, cultuur en humaniteit. Het realiseert daartoe opleidingen, studie en onderzoek, seminars, symposia, conferenties, publicaties.
Een internationaal college van hoogleraren en docenten verzorgt er postgraduate-opleidingen voor professionals in de Benelux. Deze professionals komen uit verschillende sectoren binnen de overheid, zoals politie, justitie, krijgsmacht, gezondheidszorg, onderwijs en cultuur, en uit verschillende takken van het bedrijfsleven. Het Benelux-Universitair Centrum vormt de koepel van meerdere instellingen en samenwerkingsverbanden in de Benelux-landen.

 

Organisatie

De non-profitstichting BeNeLux-Universitair Centrum / Foundation BeNeLux-University is in 1988 opgericht. De Stichting wil bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van de samenleving in de Benelux, in het perspectief van de Europese integratie. Zij is onafhankelijk, selfsupporting en idealistisch van aard, en vormt met haar instellingen een samenwerkingsverband in de Benelux, wat ook tot uitdrukking komt in de organisatie.
Stichtingsvoorzitter is prof. dr. Anton van der Geld; voorzitter van de Kring zijn minister prof. Mark Eyskens en oud-minister dr. Willem van Eekelen; vicevoorzitter van de Kring is vml. adjudant-generaal van de koning Henk Morsink.
Bijzonder raadsheer zijn: de ambassadeur van België Chris Hoornaert, de ambassadeur van Luxemburg Pierre-Louis Lorenz, prins Charles-Louis de Merode en minister van staat mr. Jaime Saleh. Coördinator van het College van Laureaten is oud-premier Jan Peter Balkenende.
Beschermheer zijn: Herman Achille graaf Van Rompuy, ere-president van de Europese Raad en prof. mr. Pieter van Vollenhoven, lid van de Nederlandse Koninklijke Familie.
Beschermvrouwe is: H.K.H. prinses Lea van België.

 

Uitnodiging 8 juni 2018 Stadhuis Eindhoven

Invitation 8 juni 2018 City Hall Eindhoven