Lean toepassen als A&O-deskundige (7 feb 2018)

Als arbeids- en organisatiedeskundige ben je actief betrokken bij het aansturen en inrichten van organisaties en kom je op een zeker moment met Lean in aanraking. Steeds meer organisaties hebben Lean ontdekt als een bewezen methode voor het continu verbeteren van primaire processen om flexibel om te gaan met veranderingen. En moet resulteren in  een grotere klant -en medewerkerstevredenheid.

Er lopen inmiddels vele goed opgeleide medewerkers en leidinggevenden op de werkvloer en de Lean-filosofie is een echte bedrijfscultuur geworden. De actieve rol van de medewerkers in verbeterprocessen is ook een belangrijke verandering ten opzichte van top-down aangestuurde organisaties. De organisaties die Lean hebben ontdekt vind je niet alleen in de industrie, maar steeds vaker betreft het zorgorganisaties, bouwbedrijven en administratieve dienstverleners zoals overheden, banken en verzekeraars.

Door kennis te hebben van de Lean-filosofie en ook de terminologie te gebruiken kun je snel zorgen voor een verrassende, geaccepteerde aanpak van problemen op het gebied van arbeidsverzuim, inzetbaarheid of arbeidsomstandigheden, welke aansluit bij de gebruiken in het primaire proces.

Dat biedt een uitgelezen kans voor de arbeids- en organisatiedeskundige. Je leert de klant om zijn bedrijfsfilosofie en cultuur nogmaals te gebruiken in de HR processen van verzuim en re-integratie, oplossen van arboknelpunten, risicomanagement en preventie.
Lean is meer dan alleen het goed beheersen van concepten en technieken. Bij de implementatie van Lean gaat het ook over verandermanagement en onze toegevoegde waarde als kerndeskundige.

De onderwerpen die deze middag aan bod komen zijn:

 • De medewerker als leverancier van inzetbare waarde.
 • Wie is de klant in het verzuimproces?
 • Waardestroom of verzuimproces?
  • De procesbeschrijving en de getallen en het geld
  • Waarom een procesbeschrijving per actor
 • 8 soorten verspillingen ontdekken om te komen tot verbeterplannen
 • 6 aandachtspunten voor een optimale werkplek
 • Lean werkt met coachende leidinggevenden en probleemoplossende medewerkers
 • Continu verbeteren van processen en personen met behulp van de PDCA methodiek
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor het succesvol implementeren van HR processen conform de Lean filosofie?
 • Wat is de toegevoegde waarde van de A&O-deskundige bij de implementatie van Lean, ook als het gaat om psychosociale arbeidsbelasting?

Herman Evers heeft ruime ervaring in het gebruik van Lean in combinatie met verzuim, re-integratie, arbodienstcontractering en preventie. Samen met Gaston Dollevoet heeft hij de geaccrediteerde driedaagse praktijktraining Lean in verzuim ontwikkeld.

PROGRAMMA 7 feb. 2018:

12.00  –  12.30 uur         Lunch
12.30  –  14.00 uur         Deel 1
14.00  –  14.15 uur         Pauze
14.15  –  15.45 uur         Deel 2
15.45  –  16.00 uur         Napraten

Locatie
WVS, Bosstraat 81, 4700 BC  Roosendaal