Verslag van de regiobijeenkomst BA&O Zuidwest-Nederland d.d. 21-9-2016 13-17u WVS Roosendaal

De bijeenkomst van vandaag beoogde niet nog eens een instrument (De Conversiemeter in dit geval) aan het BA&O publiek te tonen maar juist een manier van kijken naar organisaties onder de aandacht te brengen. De spreker Maarten de Winter benoemde dit zelf als “Het Waarderend Perspectief”. Het komt er op neer dat er niet gekeken wordt wat er niet goed gaat, de ziekte wordt vastgesteld op symptomen die uit de organisatie komen.

Werkdruk is zo’n symptoom. Maar het gevaar en de praktijk uit het verleden laten zien dat veel bedrijven en hun (ingehuurde) professionals zich vervolgens storten op wat er dan precies mankeert om zo de onderste steen in de analyse van waar het mis gaat boven te krijgen. De meest geavanceerde instrumenten al of niet web based worden in stelling gebracht en zo wordt de organisatie en haar mensen ondergedompeld in een grijszwarte sluier die juist verhult waar de kracht en identiteit zit als sleutel tot verbetering.  De valkuil is dat je dan in een spiraal terecht komt die gaat over wat er niet allemaal mankeert aan de organisatie en haar mensen. En daarmee impliciet de energie wegzuigt die we juist nodig hebben om de eigen kracht, het zelf navigerend vermogen van de organisatie aan te boren en ruimte om zich te manifesteren te geven. Daarvoor is het nodig te kijken naar de mogelijkheden die in iedere kring zitten in de organisatie (individu, team, geheel). Dus niet op het symptoom door gaan boren zoals Maarten dit placht te noemen maar een integrale benadering. Kunnen we de kwaliteit van de beschikbare tijd verhogen.

 

Als we er even bij stil staan en goed naar kijken is deze benadering in feite een psychoanalytische houding die je aanneemt. De psychoanalyse leert ons dat er 2 hoofddriften bestaan in een menselijk leven: Libido, levensdrift en Thanatos, doodsdrift. De libido kenmerkt zich door levensvreugde die zijn oorsprong heeft in de menselijke lust als belangrijkste motor. Het denken dat hier vanaf geleid is positief, gericht op ontwikkeling en kijkend naar mogelijkheden die die lust bevredigen. De doodsdrift is aanwezig als de focus gelegd wordt op dat water niet goed gaat waardoor somberheid, negativiteit en symptoombestrijding ontstaan.

Op het moment als je als professional er voor kiest die libidineuze houding aan te nemen ga je meteen zien en merken dat dat werkt. Het is als een soortvirus dat mensen pakt en in de juiste stand zet. Heel concreet betekent het dat je nieuwsgierigheid toont, kijkt naar die feedback die je kiest en eigenschappen en gedragingen die je observeert die kenmerkend goed werken in de organisatie, in het team en voor het individu zelf.   Mensen willen graag gecomplimenteerd worden en niet steeds maar weer horen wat er mankeert. Daar wordt je niet vrolijk van. Het is dus de stemming die je beïnvloed door de juiste vragen te stellen die je in je onderzoek inbrengt die de libido in het individu, het team en de organisatie raken.

 

Ik wens jullie daar heel veel succes en vooral plezier mee !

 

 

De rol van een AO-er bij MTO’s