Doelgroepen

Veldman Consulting werkt voor alle partijen die betrokken zijn bij het ziekteverzuim van een werknemer: ondernemers of werkgevers, volmachten, huisartsen en andere hulpverleners, bedrijfsartsen en advocaten. Voor alle partijen zet ik mijn expertise en ervaring in. Door er mijn volle aandacht aan te geven en de situatie in al zijn facetten te bekijken, kom ik tot een advies waarmee we tot een duurzame terugkeer naar de arbeidsmarkt kunnen komen. Want daar draait het tenslotte om: duurzame inzetbaarheid.

Snel naar:

* Ondernemers
* Werknemers en uitkeringsgerechtigden
* Advocaten
* Volmachten
* Verwijzers
* Bedrijfsartsen