Oplossingen voor bedrijfsartsen

Een bedrijfsarts kan een beroep doen op Veldman Consulting als re-integratie-ervaringen aangeven dat een werknemer zijn eigen werk niet meer kan doen.

panorama-bedrijfsartsen
 
Eerstejaarsevaluatie
Een werknemer blijkt zijn werk niet meer te kunnen doen, de re-integratie leidt niet of onvoldoende tot de geplande urenopbouw of er moet een onderzoek op locatie van de werkgever komen… Als het re-integratietraject niet of niet helemaal loopt zoals het zou moeten, kan Veldman Consulting – in opdracht van de bedrijfsarts – adviseren hoe de re-integratie het beste ingericht kan worden om hem alsnog succesvol te maken. Ik doe daarvoor een UWV-proof onderzoek na het eerste jaar arbeidsongeschiktheid: de eerstejaarsevaluatie.

Arbeidsomstandighedenspreekuur
Op het arbeidsomstandighedenspreekuur kunnen medewerkers terecht bij een vertrouwenspersoon die specialist is op het gebied van arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid. Hier kunnen zij bijvoorbeeld hun zorgen uiten als ze vermoeden dat gezondheidsklachten te maken hebben met het werk. Dit spreekuur is strikt vertrouwelijk; alleen met toestemming van de werknemer mag de vertrouwenspersoon privacygevoelige informatie aan de werkgever geven. Veel werknemers vinden het juist prettig als de werkgever erbij betrokken wordt, omdat er dan sneller iets aan het probleem gedaan kan worden. Door vroeg in te grijpen kunnen we veel (ernstige) problemen voorkomen. Veldman Consulting biedt een vertrouwenspersoon die altijd aandacht heeft voor het verhaal van de werknemer en die actief zoekt naar een oplossing.