Thema: Systeemopstellingen

Programma:

13.30 Inloop
14.00 Start programma

Tussendoor een korte pauze

17.00 Afsluiting en informele ontmoeting
17.30 Einde bijeenkomst.

Spreker deze middag is Jean Prevoo, Accrino (www.accrino.nl).

TOELICHTING

Hoe kan iets verwoord worden, dat eigenlijk uitsluitend ervaren kan worden. Dat is inderdaad heel moeilijk. Totdat ik me realiseerde, dat ik het moet verwoorden zoals het is: namelijk dat het niet te verwoorden is maar dat men het dient te ervaren.

Hieronder legt Jean Prevoo uit wat systeemopstellingen zijn.

Er zijn in Nederland, Duitsland (en waarschijnlijk ook elders in de wereld) meerdere academische onderzoeken gaande naar dit fenomeen. Wij mensen willen iets in een rationeel kader kunnen plaatsen. Om aan die (begrijpelijke) behoefte te voldoen, verwijzen we naar de Bachelorthese van Katinka Brand-ter Horst in het kader van haar studie aan de Universiteit Twente Faculteit Gedragswetenschappen, Psychologie, Gezondheid en Technologie. De eerste alinea van art. 1.2 uit deze these vind je onderstaand.

“De manier waarop de onderliggende thema’s bij systeemopstellingen aan het licht komen wordt bewerkstelligd doordat er een systeem wordt opgesteld precies zoals het volgens het innerlijke beeld van de cliënt bestaat. Het kan hierbij gaan om een familiesituatie, een arbeidssituatie, een ziekte, een trauma of algemene probleemsituatie. De thema’s zijn onbegrensd. Maar in plaats van de werkelijke betrokkenen uit te nodigen, zoals gangbaar binnen de familietherapie, worden er plaatsvervangers opgesteld, plaatsvervangers die geen weet hebben van de opgestelde situatie, niet bekend zijn met de cliënt en alleen weten dat het om een familie- of arbeidsthema of ander probleem gaat. Ook voor de cliënt wordt een plaatsvervanger of representant opgesteld, zodat de cliënt het tafereel van een objectieve afstand kan bekijken. Wat er gebeurt binnen een systeemopstelling is niet zo eenvoudig te verklaren, want het gaat nu niet meer om wat de cliënt als beleving aangeeft, maar er gebeurt iets wat het “normale” wetenschappelijk denken te boven gaat.

„Völlig unbedarft ließ ich mich aufstellen, selbstsicher und guten Mutes. Auf einmal verschob sie den Stellvertreter für diesen Jungen und ich fiel in ein tiefes Loch. Ich war nicht mehr ich selbst.“ (Vert. Geheel naïef liet ik me opstellen, zelfverzekerd en vol goede moed. Opeens verschoof zich de plaatsvervanger in de plaats van deze jongen en viel ik in een diep gat. Ik was niet meer mezelf. (Hellinger, 2012) De plaatsvervangers vormen in de ruimte een levend model van het relatiesysteem en ervaren gevoelens en gedachten die heel dicht in de buurt komen van de mensen waarvoor ze opgesteld zijn. Ze kunnen intunen op een onbewust wetend veld. Ook kunnen ze de lichaamshouding aannemen die de persoon waarvoor de plaatsvervanger is opgesteld normaal aanneemt. Als de representanten opgesteld zijn dan trekt de cliënt zich terug buiten het tafereel en gaan de groepsleden onder leiding van de opstellingsleider met elkaar communiceren en zich verplaatsen en werken zo lang met elkaar tot het evenwicht hersteld is (Hellinger et al., 2001).”

De manier van opstellen zoals hierboven omschreven is traditioneel zoals vrijwel iedere opsteller het heeft geleerd. Jarenlang is er ook zo gewerkt, totdat onze spreker merkte dat hij nog beter, sneller en zuiverder tot de kern kan komen. Ook dit is niet met woorden uit te leggen: hij laat het jullie graag ervaren.

Wie heeft er een bepaalde casus waarbij hij of zij merkt dat zaken niet lekker lopen (in communicatie, voortgang, etc.) en kunnen we die casus gebruiken voor de opstelling.

Sluitingsdag inbrengen casus is 3 maart. Zijn er méér dan twee thema’s dan zal er een keuze gemaakt worden welke twee we zullen behandelen. Met degenen van wie een thema wordt behandeld, wordt vooraf telefonisch kort gesproken, om wat basisgegevens aangaande het thema te krijgen.

De toegevoegde waarde van het gebruik van systeemopstellingen

Kernachtig gesteld bewerkstelligen opstellingen twee zaken:

Het verkrijgen van een helder inzicht t.a.v. een thema/casus
Het brengen van de oplossing

Voor de uitgebreide uitleg en achtergrondinformatie verwijzen we naar de masterthesis van Katinka Brand-ter Horst.

Wij verzoeken u op tijd aanwezig te zijn, want na 14.00 uur gaat de deur dicht. Binnenlopen tijdens een opstelling is namelijk erg storend voor de concentratie.

Aanmelden bij Ton Veldman: aeno@kpnmail.nl

We zijn te gast bij Angela Mous, WVS-groep, Bosstraat 81, 4704 RL Roosendaal.