Oplossingen voor werknemers en uitkeringsgerechtigden

Veldman Consulting staat u bij
U bent helaas geen uitzondering als u zich niet begrepen of gehoord voelt als u door ziekte niet meer (helemaal) kunt werken. De bedrijfsarts, de UWV-verzekeringsarts, de arbeidsdeskundige of de Gemeentelijke Sociale Dienst: iedereen lijkt allerlei belangen te behartigen, behalve die van uzelf. Terwijl juist úw baan, re-integratie en inkomen op het spel staan!

Met coaching en advies staat Veldman Consulting u bij in het proces van ziekteverzuim en re-integratie. Ik geef u duidelijke uitleg over wat er gebeurt en wat men van u verlangt, vanaf het begin van de ziekmelding tot en met een eventuele hoorzitting, van een beroep tegen een UWV-beslissing en desnoods tot het hoogste rechtscollege, de Centrale Raad van Beroep. Voor het juridische traject werk ik samen met advocaten die gespecialiseerd zijn in het sociaal verzekeringsrecht en die veel ervaring met deze situaties hebben.

Hoe werkt Veldman voor u?
Om het werk van Veldman Consulting duidelijk te maken, volgen hier twee sprekende voorbeelden.

IK KAN (NOG) NIET AAN HET WERK, MAAR DE BEDRIJFSARTS VINDT VAN WEL

Stel…
Stel, u bent als plantsoenmedewerker uw baan kwijtgeraakt en in de WW terechtgekomen. Vanwege ernstige lage-rugklachten meldt u zich ziek. Het fysiek zware werk kunt u niet meer aan. Na drie maanden bij een fysiotherapeut is er nog weinig verbetering. U heeft een afspraak staan voor een MRI scan en nader onderzoek. Na 13 weken gaat de WW over in Ziektewet: u bent nu een ‘vangnetter’ en het UWV gaat u begeleiden. Op het spreekuur van de UWV bedrijfsarts blijkt de arts uw klachten te onderschatten; hij wil u aan het eind van de maand hersteld melden. Maar de klachten zijn niet minder en u heeft de MRI-scan nog niet eens gehad! Wat nu?

Wat Veldman voor u doet
Een goede voorbereiding is het halve werk. Meld u nog vóór het gesprek met de UWV-arts bij Veldman Consulting en ik ga met u mee naar dat gesprek. Ik luister mee, ik stel kritische vragen en ik beoordeel of de arts wel over alle informatie beschikt om een juist oordeel te kunnen geven. Als de bedrijfsarts niet voldoende inzicht heeft in uw situatie en tot een verkeerde conclusie dreigt te komen, kan ik meteen een weerwoord geven. Mocht het toch uitdraaien op een beslissing waar u het niet mee eens bent, dan kan ik voor u bezwaar maken. Met mijn ervaring, kennis en expertise kan ik dat op een correcte en overtuigende manier doen.

IK WIL WEER AAN HET WERK, MAAR DE BEDRIJFSARTS VINDT VAN NIET

Stel…
U bent fulltime accountmanager. Door de hoge werkdruk en privéproblemen valt u met psychische klachten uit. Na zes weken blijkt het probleem groter dan u dacht; u kunt nog niet gaan werken. In de maanden erna gaat het langzaam beter. Na elf maanden stuurt de bedrijfsarts u naar een arbeidsdeskundige om te bekijken wat voor werk u nog kunt doen. Doordat de bedrijfsarts vindt dat u niet onder druk en niet zelfstandig kunt werken, oordeelt de arbeidsdeskundige dat het werk als accountmanager te zwaar is. U vindt zelf echter dat u al flink verbeterd bent; waarom neemt de arbeidsdeskundige geen contact op met uw behandelaar? De arbeidsdeskundige werkt niet mee. Als uw werkgever geen ander werk voor u heeft, staat uw baan op de tocht! De bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige maken het u onmogelijk en uw werkgever heeft inmiddels naar volle tevredenheid een uitzendkracht aangenomen. U staat met lege handen…

Wat Veldman voor u doet
U wilt uw baan terug, maar uw werkgever lijkt een andere agenda te hebben. Veldman Consulting vraagt voor u een deskundigenoordeel aan bij het UWV: ís er nog wel sprake van arbeidsongeschiktheid? Ik ga met u mee naar het spreekuur van de UWV-verzekeringsarts. Deze stelt voor om te beginnen met twee uur werken per week. Van daaruit kunt u het werk rustig opbouwen. Uw werkgever moet aan dit plan meewerken. Die twee uur blijkt een goed idee: uw zelfvertrouwen stijgt, u komt weer onder de mensen en langzaam breidt u uit naar fulltime werk. Na anderhalf jaar ziekte bent u weer helemaal boven Jan. Het onafhankelijke advies van Veldman Consulting heeft geholpen om schot in de zaak te krijgen.

U WAS < 35% ARBEIDSONGESCHIKT MAAR DOOR EEN ANDERE SPECIALIST KRIJGT U EEN NIEUWE DIAGNOSE

Mensen die eerder door het UWV zijn beoordeeld en bijvoorbeeld voor < 35% arbeidsongeschikt zijn bevonden, kunnen te maken krijgen met nieuwe medische feiten die ten tijde van de beoordeling van de claim WIA door het UWV nog niet bekend waren. Het is dan verstandig een verzoek in te dienen voor herziening. Zo kreeg ik de vraag van een vrouw die in Nederland door een neuroloog gezien werd. Ze viel regelmatig flauw en had een slungelloop. Haar werk voor een horecabedrijf kon ze niet meer doen. Zowel de neuroloog als de psycholoog die ze bezocht, wisten geen raad met haar probleem. Tijdens een zomervakantie in het land van oorsprong bezocht ze een professor neurochirurgie. Deze ontdekte een hersenafwijking die alleen door neurochirurgen gezien kan worden en niet door neurologen. Hierdoor kwam de beoordeling van haar beperkingen en mogelijkheden in een heel ander daglicht te staan. Met de nieuwe medische gegevens vroeg ze een herziening aan bij het UWV. Ze nam Veldman Consulting in de arm voor begeleiding bij dit proces.

Maar het gaat wel om je re-integratie, je baan en je inkomen!

panorama-werknemers

 
Samenvatting diensten:

  • Coaching
  • Counseling
  • Arbeidskundig advies