WajongDe term ‘participatiemaatschappij’ is van deze tijd. Het beleid is er op gericht mensen met beperkingen in het arbeidsproces in te schakelen door de nadruk te leggen op wat ze kunnen en niet wat hun handicap is.

De gevolgen van de Participatiewet zijn voor de klanten die Wajong aanvragen ingrijpender dan voorheen. UWV heeft klanten met arbeidsvermogen aan de gemeente overgedragen. De gemeente zorgt voor re-integratie en eventuele financiële ondersteuning.

Als het gaat om WAJONG-beoordelingen kan niet volstaan worden met het denken in termen van ziekte en beperkingen alleen. Anders gezegd: proberen participatieproblemen op te lossen zonder daarbij persoonlijke en situaties in jouw omgeving te betrekken, is vaak gedoemd te mislukken. Hoezeer ook het functioneren van jou door behandeling of training verbetert, als er onvoldoende rekening wordt gehouden met jouw eigen persoonlijke factoren of de aansluiting bij de omgeving niet (voldoende) kan worden gemaakt, kunnen de “mee doen”-problemen in veel gevallen niet adequaat of niet volledig worden opgelost.

Het ontbreken van bepaalde werknemersvaardigheden kan voortkomen uit een ziekte en/of stoornis en dan spreken we van een beperking. Is er geen relatie met de ziekte of stoornis, dan hebben we te maken met een persoonlijke factor. Uiteraard is de verzekeringsarts degene die dit onderscheid maakt.

Het is belangrijk om dit onderscheid te maken omdat je in het geval van een beperking spreekt van onvermogen en in het andere geval van te weinig motivatie, een persoonlijke factor. Onvermogen kan misschien worden beïnvloed door een behandeling, bij te weinig motivatie is het aan de klant zelf om ervoor te zorgen dat hij aan zijn vaardigheden en motivatie werkt om zo zijn kans op werk te vergroten.

Wat doet Veldman Consulting voor de groep WAJONGERS of de groep die een WAJONG wil aanvragen ?

  1. Hulp bij de aanvraag voor een WAJONG uitkering;
  2. Hulp bij bezwaar- en beroepsprocedures als de uitkering afgewezen wordt;
  3. Begeleiding voor het aanleren en ontwikkelen van werknemersvaardigheden voor de groep WAJONGERS die een baan op de arbeidsmarkt nastreven.

 Op welke manier doet Veldman Consulting dit ?

1 en 2

intake, dossierstudie, evt. opvragen van (medische) rapportages, samenwerken met gespecialiseerde advocaat;

3

  1. Intensieve persoonlijke begeleiding bij stages, vrijwilligers en betaald werk;
  2. Terugkoppeling van gedrag in gesprekken;
  3. Inzichtelijk maken van talenten en drijfveren. Zo wordt zelfvertrouwen gekweekt. De nadruk komt op waar je goed in bent, wat je leuk vindt (waar je je passie uit haalt) en dat motiveert.

Wie gaat dit betalen ?

Er wordt een aanvraag ingediend bij de gemeente voor een ambulant traject van gespecialiseerde begeleiding. Veldman Consulting verzorgt deze aanvraag.